VIDEO CHAT CHO TRANG WEB

Trò chuyện chỉ dành cho khán giả của bạn

Bạn có thể sử dụng một máy chủ trò chuyện riêng biệt, nơi sẽ chỉ có người dùng của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập một cuộc trò chuyện chung

Kiểm duyệt video miễn phí

Kiểm duyệt video miễn phí

Đôi khi người dùng lạm dụng các khả năng của dịch vụ và truyền phát nội dung gây sốc. Chúng tôi hiểu rằng những video như vậy làm hỏng danh tiếng của trang web và chịu mọi chi phí kiểm duyệt và giám sát các chương trình phát sóng 24/7.

Các khoản thanh toán được đảm bảo

Ngay cả khi người dùng truy cập trang web chính thức vì bất kỳ lý do gì, bạn vẫn tiếp tục nhận được 30% cho mỗi lần mua.

Thiết lập liên kết và kiếm tiền

Để kiếm tiền, bạn không cần phải đặt ứng dụng trên trang web. Bạn chỉ có thể viết đánh giá hoặc bài viết về các tài nguyên khác với việc thêm các liên kết đến trang web của chúng tôi. Từ tất cả các khoản thanh toán mà người dùng sẽ sử dụng từ bạn thông qua các liên kết, bạn sẽ được giảm 30%.

Theo chúng tôi

Facebook Telegram